Rijtest bij autisme overbodig?

Volgens wetenschappers die alles over autisme weten, is het laten ondergaan van rijtesten door autisten onzin. 

Is de uitspraak wetenschappelijk of is het de dichterlijke vrijheid als gevolg van betrokkenheid met autisten? Er wordt zelfs gezegd dat autisten veiliger verkeersdeelnemers zijn dan niet autisten. Als je voor die uitspraak geen statistische onderbouwing kunt vinden, heb je het belang van autisten niet gediend.

Volgens een andere groep, waaronder ook rijscholen, zijn die rijtesten wel nuttig. 

  • Nuttig als leerproces in de opleiding?
  • Voegen de uitslagen iets toe aan het inzicht van de betrokken kandidaat waardoor een blijvende positieve gedragsverandering het gevolg is? Zoja, mankeert het aan de opleiding van autisten om een veilige verkeersdeelnemer te worden, ongeacht of de opleider wel of geen certificaat autisme en adhd heeft.

De derde groep waartoe ik me schaar:

CBR, vertel eens, immers jullie nemen die testen af. 

  • Hoeveel testen nemen jullie per jaar af? 
  • Hoeveel kandidaten hebben jullie volledig afgewezen? Met andere woorden: Zijn er kandidaten bij wie jullie hebben geoordeeld: Jij bent niet rij geschikt. Voor jou zit het halen van een rijbewijs er nooit in. 
  • Hoe betrouwbaar zijn die testen?

SWOV: 

  • Hebben jullie in beeld hoe vaak autisten meer brokken maken dan niet autisten? 

Data, data en nog eens data: 

  • De mogelijke eindconclusie is dat je er niks mee kunt, iets willen meten dat niet te meten valt.
  • Bij 99,99% van alle rijscholen, slagen (uiteindelijk) alle kandidaten, ongeacht of ze wel of geen rijtesten hebben ondergaan.
  • De verschillen tussen autisten onderling, hoogbegaafden onderling, mensen met een laag iq onderling, een gemiddeld iq onderling, gedisciplineerde instelling of juist niet, etc zijn te divers om welke uitspraak dan ook te kunnen doen. Om die reden zeg ik dat deze rijtesten overbodig zijn. 
Naar het overzicht