Instructeursopleidingen

De aanmelding

Telefonisch: 06-48712472 of via het contactformulier geeft u te kennen hoe ik u kan bereiken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek beperk ik me tot vragen stellen. U bent zoveel mogelijk aan het woord.Bij (aan)getoonde interesse bespreken we hoe u zich het beste kunt voorbereiden op het intakegesprek. Bij dit gesprek is het gewenst kopieën van uw diploma's en een geldig rijbewijs bij u te hebben. 

De intake

Het moment waarop de intake wordt gepland, hangt af van indien van toepassing het beschikbaar hebben van de uitslag van de geschiktheidstest, afgenomen door IBKI (Innovam Branche Kwalificatie Instituut.) Blijkt u deze test niet te behoeven doen, heeft u met uw diploma's aangtoond over het vereiste opleidingsniveau te beschikken en kan heel snel volgend op het kennismakingsgesprek de intake volgen. Bij de intake kunt u verwachten:

 • Is het beroep van rijcoach uw passie? De test wordt u aangeboden.
 • Welke leermethode past bij u? Veel studenten vinden het prettig met de docent(e) voor de klas de leerstof zich eigen te maken. Ook zijn er studenten die thuis zoveel mogelijk willen bestuderen. Of om heel praktische redenen niet bij alle contactdagen aanwezig kunnen zijn en elk vrij moment benutten te studeren. 
 • Uw vragen, suggesties en opmerkingen waar het opleidingsinstituut rekening mee wil houden. Een vraag zou kunnen zijn: Dit snap ik niet. Kan ik even de docente appen om een vraag beantwoord te krijgen? Natuurlijk. Wanneer is mijn docente (mijn wandelend wetboek) bereikbaar? Tussen 21:00 uur en 23:00 uur reageert Ingrid altijd. Vóór 21:00 uur staat ze voor de klas, zit ze op een motor, bromfiets of naast een leerling of student in de lesauto.

De inschrijving

Blijkt aan alle voorwaarden, te weten passie, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opleidingsniveau of een voldoende voor de uitslag van de geschiktheidstoets te zijn voldaan en ziet u het helemaal voor u bij Ingrid Lucassen Rijopleidingen uw opleiding tot rijcoach categorie B of A te gaan volgen, wordt u in een wordbestand het inschrijfformuier gemaild en een PDF bestand waarin de algemene voorwaarden zijn weergegeven. Na retourneren van de inschrijving bent  u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en de aan de opleiding verbonden kosten. 

De lesmethoden

De dagopleiding: In een kleine klas geniet u de persoonlijke aandacht de lesstof onder begeleiding van de docente eigen te maken.

Blended learning: Bij deze vorm van leren wordt op afstand leren gecombineerd met klassikaal leren. 

Studenten die opteren voor de dagopleiding kunnen zonder extra kosten gebruik maken van de faciliteiten van blended learning. Afgestemd op uw leertempo met toch de klassikale stok achter de deur.  

Het vakkenpakket categorie B

 • Het vak 1a: RVV, WVW, WRM, KR, RR, Rijprocedure B, Risicoperceptie, Verkeerstaak, basiskennis EHBO
 • Het vak 1b: Rijvaardigheid op demonstratienievau, verwoorden taakprocessen, bijzondere verrichtingen.
 • Het vak 2a: Lesvoorbereiding
 • Het vak 2b: Lesrealisatie
 • Het vak 3a: Instructie geven, coachen.
 • Stage: Nader te bepalen uren passief onder begeleiding van de stagementor van Ingrid Lucassen Rijopleidingen. Nader te bepalen uren actief onder begeleidning van de stagementor van Ingrid Lucassen Rijopleidingen.

Het vakkenpakket catgorie A

 • Het vak 1a:
 • Het vak 1b:
 • Het vak 1c:
 • Het vak 3a:
 • Stage: Nader te bepalen uren passief onder begeleiding van de stagementor Ingrid Lucassen Rijopleidingen. Nader te bepalen uren actief onder begeleiding van de stagementor van Ingrid Lucassen Rijopleidingen. In tegenstelling tot hetgeen u kunt vinden op de website van IBKI, acht Ingrid het van belang zelf het goede voorbeeld te geven. Ervaar de structuur in de lesopbouw zonder dat het een toneelspel wordt. 

Het cursusmateriaal categorie B

 • De cursusmap catergorie B
 • De handelingsanalyse categorie B
 • De rijprocedure B
 • De RVV app
 • De lesmodellen
 • De examentrainingsvragen

Het cursusmateriaal categorie A

 • De cursusmap categorie A
 • De handelingsanalyse categorie A
 • De rijprocedure A
 • De RVV app
 • De lesmodellen
 • De examentrainingsvragen

Het wordt aanbevolen zelf een setje van 3 portofoons met VOX gestuurde mogelijkheid aan te schaffen en een headset voor in je eigen helm.

De beschikbare voertuigen categorie B

 • De Ford Focus
 • De Ford Fiësta

De beschikbare voertuigen Categorie A

 • De Kawasaki ER6n
 • De Yamaha XJ6n

Wil jij op je eigen motor trainen, mag dat natuurlijk ook. Wel stellen we de eis dat de motor tenminste een vermogen heeft van 50 kW.

Bij de trainingen verkeersdeelname worden jouw vaardigheden opgenomen. Je wordt gevolgd op de BMW R1200 RT. 

Het lesrooster

Het lesrooster wordt online weergegeven na sluitngsdatum inschrijving. De cursus wordt 2 x per jaar gegeven.

De theorie examens categorie B

 • Het vak 1a
 • Het vak 2a
 • Het vak 2b

De theorie examens categorie A

 • Het vak 1a
 • Het vak 3a

De stage categorie B

Na geslaagd te zijn voor de vakken 1a, 2a, 2b en 1b, stuurt IBKI u de stagepas toe.

De stage categorie A

Na geslaagd te zijn voor de vakken 1a, 1b, 1c en 3a, stuurt IBKI u de stagepas toe.

De praktijkexamens categorie B

 • Het vak 1b. U rijdt met het beschikbare lesvoertuig naar een door IBKI aangegeven locatie. Een examinator van IBKI stapt bij u in de auto. Goed voorbereid is het halve werk. Voorafgaand aan dit examen heb je tenminste 5 ritten van 1 uur gereden. Ingrid neemt jouw ritten op die je thuis rustig kritisch kunt bekijken. 
 • Het vak 3a. Ná je stage en goedgekeurd portfolio door IBKI ga je met 1 van de leerlingen van Ingrid Lucassen Rijopleidingen naar een nader te bepalen locatie. Daar stapt de examinator achter in de auto die jouw lesrealisatie beoordeelt op 38 punten.

De praktijkexamens categorie A

 • Het vak 1b. De examinator volgt jou in een auto of op een motor. Jij zorgt voor een voxgestuurde radioverbinding. 
 • Het vak 1c. Op 1 van de door IBKI aangewezen terreinen voer jij de 12 bijzondere verrichtingen uit. Al deze oefeningen moeten voldoende zijn. Je hebt in totaal 2 herkansingen. 
 • Het vak 3a. Ná je stage en goedgekeurd portfolio door IBKI ga je met 1 van de leerlingen van Ingrid Lucassen Rijopleidingen naar een nader te bepalen locatie. De examinator volgt jou in een auto of op een motor. 

De contactdagen categorie B

Welke dag in de week bepalen we aan de hand van de inschrijvingen. Tijdens een contactdag wordt aan het einde van de contactdag met 2 studenten in de auto voor zowel het examen 1b als 3a getraind. 

De contactavonden/ dagen categorie A

Welke avond voor het vak 1a en 3a in de week bepalen we aan de hand van de inschrijvingen. Welke ochtend of middag voor het vak 1b en 1c in de week bepalen we aan de hand van de inschrijvingen.

De bijscholingen

Ben je eenmaal rijcoach, ontstaat de verplichting een x aantal uren theoretisch bij te scholen binnen de geldigheidsduur van je WRM pas. De onderwerpen en locatie hangen af van het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursus. Bekijk je de website van IBKI zie je welke cursussen IBKI heeft goedgekeurd. Enkele voorbeelden: Verdieping kennis rijprocedure B, ADAS (Advanced Drivers Assistant System), EHBO bij instructieongevallen, RVV

De praktijkbegeleiding

De WRM pas is 5 jaar geldig. Binnen deze 5 jaar om je bevoegdheid te behouden dien je IBKI te hebben uitgenodigd voor een toets. Deze toets dient voldoende te zijn om je WRM pas met 5 jaar verlengd te krijgen. Ingrid Lucassen Rijopleidingen biedt u de ondersteuning die toets te ondergaan. Het mes snijdt van 2 kanten: De opfriscursus draagt bij aan gestructureerd lesgeven dat uw slagingspercentage alleen maar ten goede komt en u kunt de toets zonder vrees ondergaan. 

De tarievenlijst

De cursus rijcoach categorie B:

€ 3.995,- exclusief € 860,- IBKI examenkosten.

 • inclusief studieboeken
 • meer dan 1.500 examenvragen
 • klassikale theorielessen
 • Rijlessen t.b.v. het examen 1b.
 • Examenvoorbereidingslessen 3a.
 • Stageplaats.

De cursus rijcoach categorie A:

€ 1930,- exclusief € 685,- IBKI examenkosten.

De opleiding is fiscaal aftrekbaar.