Bestanden autorijles

Praktijkgerichte bestanden, ook wel lesbrieven genoemd.

Bestanden zijn lesbrieven. Zo’n lesbrief geeft antwoord op wat je wanneer, hoe en waarom moet uitvoeren. Met duidelijke illustraties. Met dezelfde nummering als de vorderingen in je leerlingenapp. Zo kun je ook na de les lezen wat van de geoefende rijtaak nog extra aandacht verdient. Naast je praktijkboek zijn deze bestanden praktische samenvattingen. De bijlage van mijn e-mailbericht kun je opslaan op je smartphone, tablet, laptop of PC.

De inhoud van de lesbrieven is gebaseerd op:

  • De actuele verkeerswetgeving Wegenverkeerswet 1994
  • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
  • Regeling Voertuigen
  • De exameneisen die in de rijprocedure B staan

Voer jij de rijtaken uit zoals op de bestanden zijn weergegeven, zal de examinator jou ná het examen feliciteren met het behalen van je rijbewijs.

Gratis proefles

  • Gratis en vrijblijvend
  • Persoonlijke aandacht
  • We bespreken samen de mogelijkheden
  • Rijles in Boekel en omgeving

Gratis proefles aanvragen!

Meer informatie: