Rijden onder invloed

Rijden onder invloed met pas je rijbewijs is (zelf)moord.

(Zelf) moord. Zelf tussen haakjes, omdat jij mijn kinderen en of kleinkinderen in jouw ongeval betrekt. Als het aan mij ligt, kan artikel 8 van de WVW veel korter. Helemaal niks van drugs of alcohol in je lijf: Toch, dan rijbewijs voor onbepaalde tijd kwijt en een zware straf.

Artikel 8 van de wegenverkeerswet 1994, het eerste lid: Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.

Een klein beetje dan? Hoeveel dit beetje is, wordt in lid 2 tot en met 6 beschreven.

Bovenstaande afbeelding is van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. (SWOV) Vergelijkt men een glaasje wijn, een glaasje bier of een borreltje op met nuchter achter het stuur is de kans tot 3 keer zo hoog dat je betrokken raakt bij een ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel.

Dit zegt het SWOV erover:

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 4% van de automobilisten in Europa met drugs en/of genees­middelen in zijn lichaam aan het verkeer deelneemt. In Nederland lag dit aandeel met 3,4% lager, waarbij circa 2,8% van de autobestuurders sporen van drugs en 0,6% sporen van geneesmiddelen in het lichaam had. Het middelengebruik is het hoogst onder jonge mannelijke automobilisten. Het blijkt dat alcohol en cannabis (hasj en wiet) verreweg het meest in het Nederlandse verkeer voorkomen, gevolgd door cocaïne en benzodiazepines (slaap- en kalmeringsmiddelen).

Hoeveel slachtoffers er precies door drugsgebruik in het verkeer vallen is onbekend. Uit een zieken­huis­studie bleek dat ongeveer 10% van de ernstig gewonde autobestuurders positief was voor drugs.

Voor het politietoezicht op drugsgebruik in het verkeer is het goed wanneer er wettelijke grens­waarden voor drugsgebruik in het verkeer zijn. Dergelijke limieten zullen per 1 juli 2017 in Nederland ingevoerd worden. De nieuwe limieten voor elke drug afzonderlijk gaan uit van de relatie met het gedrag, dat wil zeggen aantasting van de rijvaardigheid. Voor ‘combinatiegebruik’ gaat de nieuwe wetgeving uit van nullimieten. Omdat het gebruik van alcohol tot meer verkeersslachtoffers leidt, is het belangrijk dat de handhaving op drugs in het verkeer niet ten koste gaat van die op alcohol.

Drugsgebruik leidt tot hogere risico’s in het verkeer. Met name het gebruik van drugs-drugs- en drugs-alcoholcombinaties leidt tot hogere risico’s. Daarnaast verhoogt het ‘enkel’ gebruik van amfetamines de kans op ernstig of dodelijk letsel in een ongeval ongeveer 5 tot 30 keer, levert cocaïne een 2 tot 10 keer zo hoge kans op ernstig of dodelijk letsel op en het gebruik van cannabis en illegale opiaten ongeveer 1 tot 3 keer [1]. Dit zijn allemaal ‘relatieve risicocijfers’ (zie afbeelding) ten opzichte van het risico op ernstig of dodelijk letsel zónder gebruik van drugs of alcohol.

Beste jonge leerlingen van mij:

Jonge automobilisten (18-24 jaar) zijn naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken dan de wat oudere automobilisten. Per afgelegde afstand is dit (dodelijk) ongevalsrisico van jonge automobilisten ruim vijf keer zo hoog als van automobilisten tussen de 30 en 59 jaar. Het risico van jonge mannen is zelfs tien keer zo hoog.

Het hoge risico van jonge automobilisten komt zowel door gebrek aan ervaring als door factoren die samenhangen met de leeftijd. Bij deze laatste gaat het vooral om de hersenontwikkeling en om extra gevoeligheid voor de sociale omgeving en voor het effect van factoren als alcohol, drugs en afleiding. Wat de rijervaring betreft, schieten jonge automobilisten vooral nog tekort in hogere orde vaardigheden zoals gevaarherkenning en afstemming van het risico op hun eigen kunnen.

De afgelopen vijftien jaar zijn in Nederland verschillende maatregelen ingevoerd voor de veiligheid van jonge automobilisten. Belangrijke vraagstukken voor de jonge automobilisten van de toekomst komen voort uit ontwikkelingen als sociale media en de toenemende drukte en automatisering van het verkeer.

Er is reeds sprake van dat de rijopleiding op de schop moet en de wijze van examineren.

Samenvatting zonder er doekjes om te winden:

artikel 8 van de WVW gaat over rijden onder invloed.

Een klein beetje dan (lid 2 tot en met 6)? Nee, ook geen klein beetje als het aan mij ligt. Omdat, alcohol en of drugs de rijvaardigheid beïnvloeden.

Jonge bestuurders zijn veel vaker betrokken bij een zwaar ongeval dan oudere bestuurders is geen facebook fabel, maar gewoon een feit.

Omdat:

  • Gevaarherkenning minder is ontwikkeld.
  • De jonge bestuurder zich meer laat opjutten dan de oudere bestuurder.
  • De jonge bestuurder zichzelf overschat als het om risicobeoordeling gaat.
  • De jonge bestuurder denkt ook nog fris en fruitig te zijn na 10 glazen drank, een lijntje te hebben gesnoven, een joint of wat voor troep dan ook.

De overheid is iets aan het uitbroeden om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Je kunt erop wachten dat de rijopleiding op de schop gaat en de huidige manier van examineren.

Als rijschoolhoudster zeg ik:

Wat jij wil overheid: Ik volg wel cursussen, investeer in de modernste voertuigen met allerlei ADAS*** toeters en bellen, een rijsimulator, leermiddelen en lesmethoden en mijn uurtarief zal beduidend omhoog moeten. Of daarmee het aantal verkeersslachtoffers minder wordt zal de tijd leren.

***ADAS betekent (Advanced Drivers Assistant System) In gewone taal: Apparatuur die ingrijpt als jij even niet oplet.

Het risicoraadsel:

De kans dat een motorrijder het niet overleeft of met ernstig letsel naar spoedeisende hulp wordt afgevoerd is 20 x zo groot als bij een automobilist, is een statistisch gegeven.

Wiens kans om veilig thuis te komen is groter?

A Ingrid die 250 km met lekker het tempo erin aflegt van A naar B op haar motor of

B De jonge automobilist die hetzelfde traject aflegt. (Hij heeft geen alcohol en of drugs op)

Naar het overzicht